Lediga restauranglokaler i Stockholm

Överlåtelse av restaurang- eller cafélokal i Stockholm

 

Har du planer på att överlåta eller sälja en restaurang/cafélokal belägen Stockholm? Kanske rent av hela verksamheten? I denna artikel guidar våra företagsförmedlare dig igenom processens 6 viktiga steg.

 

Planer, drömmar och förutsättningar kan ändras på kort tid – något som många näringsidkare upplevt, inte minst de senaste åren då mycket förändrats i omvärlden. Som väl är kan de flesta verksamheter och lokaler överlåtas utan större problem, så länge det görs på rätt sätt. Låt oss först och främst reda ut begreppen.

 

Vad menas med att överlåta en restaurang eller ett café?

Du kan antingen överlåta enbart din lokal, eller hela din verksamhet. Att överlåta hela din verksamhet innebär att du som äger en restaurang-eller caféverksamhet kan ge bort eller sälja hela alternativt enbart vissa delar av verksamheten till annan part.

 

Vid en överlåtelse ingår allt i verksamheten så som möbler, utrustning och varulager.

 

Två olika sätt att överlåta verksamheten 

1.) Den nya ägaren köper inkråmet av dig, det vill säga rörelsen, tillgångarna (exempelvis utrustningen, fordringar och inventarier) i det säljande företaget för att flytta över detta till köparens bolag (ett annat bolag).
2.) Köparen kan förvärva aktier eller aktieandelar i ditt företag. Då ingår både inkråm och verksamhetsrelaterat ansvar och åtaganden.

Vad krävs för att kunna överlåta en restaurang- eller cafélokal?

Ska du överlåta, din restaurangverksamhet kan du under vissa förutsättningar även få lov att överlåta hyresrätten av din lokal till den nya ägaren. För att kunna överlåta lokalen krävs bland annat att din hyresvärd godkänner den nya ägaren och att vissa villkor uppfylls; exempelvis att den nya hyresgästen har bankgaranti eller annan säkerhet som tryggar betalningsförmågan.

 


 

Se Nextors lediga café och restauranglokaler i Stockholm » 

 


Nextor har ständigt fina restauranger, caféer och barer som nuvarande ägare vill överlåta till ny aktör.

Så överlåter du en restaurang eller ett café i Stockholm – 6 steg

Att genomföra en överlåtelse av hyreskontrakt eller verksamhet kan vara ett snårigt och tidsödande projekt. Precis som att ta hjälp av en bostadsmäklare när du säljer din bostad rekommenderas hjälp och rådgivning av en professionell företagsförmedling. Företagsförmedlaren kan agera ombud i förhandlingarna vid överlåtelse av verksamheter, vare sig det rör sig om hela verksamheten, delar av den eller enbart lokalen verksamheten bedrivs i. Det är långt säkrare och mer tidseffektivt för alla parter i affärsöverlåtelsen. Samtidigt minimeras också risken för oklarheter och kostsamma misstag.

 

Steg 1 – välj företagsförmedlare

Välj först och främst en företagsförmedlare som är specialiserad på just Stockholm, om det är där verksamheten är belägen. En duktig lokal förmedlare känner väl till områdets förutsättningar, efterfrågan på restaurangverksamheter, lokaler och har dessutom ett stort och värdefullt kontaktnät som kan leda till den perfekta köparen.

 

Steg 2 – värdering

Dags att värdera. Tillsammans med förmedlaren görs en välgrundad bedömning av prisnivån, så att du kan vara säker på att få ut maximalt värde vid en försäljning. Ni tittar bland annat på läge, hyra, omsättning, alkoholtillstånd, inventariernas skick och företagets vinst. Ni tar därefter gemensamt fram en strategi för hela överlåtelseprocessen.

 

Steg 3 – marknadsföring

Smart och effektfull exponering på rätt plats är A och O i försäljning. Det gäller inte minst vid överlåtelse av restaurang eller cafélokal. En skicklig företagsmäklare vet var, hur och när ditt objekt bäst marknadsförs och hjälper dig att synas på rätt hemsidor, kundregister, i sociala medier och tidningsannonser.

 

Steg 4 – visning

När det börjat trillat in nyfikna intressenter är det dags för visningar av objektet. Visningarna kan ske med en eller flera intressenter åt gången, beroende på vad som anses vara mes fördelaktigt i situationen.

 

Steg 5 – affärsförhandling

När ni hittat den optimala köparen kan förhandlingarna påbörjas. Målet är alltid att bägge parter ska vara trygga och nöjda med utgången av förhandlingarna. När du och köparen väl är överens skriver bägge på ett juridiskt bindande avtal.

 

Steg 6 – skriva avtal

Har hyresvärden godkänt överlåtelsen och alla kontrakt är undertecknade av samtliga inblandade, kan tillträde ske. Företagsförmedlaren säkerställer att båda parter erhåller det som överenskommits i avtalet.

En lunchrestaurang med rätt läge i centrala Stockholm är attraktivt och en bra affär.

 

Vad händer om hyresvärden inte går med på lokalöverlåtelsen?

Om hyresvärden säger nej till överlåtelse av lokal, kan du som hyresgäst ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Nämnden avgör sedan om en överlåtelse ska godkännas eller inte. Ibland krävs särskilda omständigheter, så kallade synnerliga skäl såsom sjukdom, dödsfall eller annan händelse som påverkar din förmåga att driva verksamheten vidare. Det krävs exempelvis om du hyrt lokalen i mindre än tre år.

Har du som hyresvärd väl grundade skäl till att motsätta dig en överlåtelse av lokalen har du rätt att neka. Det kan till exempel handla om att du inte anser att köparen kommer att kunna uppfylla förpliktelserna i hyresavtalet, att hyran inte kommer att kunna betalas i tid eller liknande. Är detta en oro, kan tillstånd av överlåtelse kombineras med särskilda villkor där den nya hyresgästen exempelvis behöver ta in en borgenär eller betala en viss summa i förskottshyra. En förutsättning för detta är att köparen kan visa stöd för att hyran kommer att kunna betalas även framöver.


 

Så här hjälper Nextor dig med överlåtelse av restaurang eller caféverksamhet i Stockholm »

 


 

Få hjälp med affärsöverlåtelsen

Nextor är specialiserade på affärsöverlåtelser, lokaliserade inom Stockholmsområdet med särskilt fokus på innerstaden. Vare sig du vill överlåta en verksamhet eller lokal i Vasastan, Gamla stan, Norrmalm, Stockholm city, på Kungsholmen, Södermalm eller Östermalm, blir Nextor din trygga hand igenom hela överlåtelseprocessen av såväl verksamhet som lokal.

Hör av dig så berättar vi mer