Hyres­förhandling

Att företräda dig som fastighetsägare i en hyresförhandling ser vi som en förtroendefråga. Vi förhandlar om hyresnivåerna för ett hundratal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare varje år.

Vi på Nextor besitter en mycket god kunskap om marknadshyrorna i just ert område och er lokal, då vi dagligen är uppdaterade för hur marknadsläget ser ut.

Utöver detta kan Nextor även fungera som ett ”bollplank” i en framtida hyresförhandling avseende andra villkorsändringar.

Hör av dig så berättar vi mer