Förmedlings­processen

Att sälja sin verksamhet är ofta det största beslut man skall ta som egenföretagare och det kräver en genomtänkt planering och god strategi för att det skall bli en trygg och lönsam affär. Här är i korthet de steg i processen som det innebär att förmedla sin verksamhet.

Vi upprättar alla underlag för överföringen av likvida medel som t ex, likvidavräkning och kvittenser.

Nu är vi i mål och vi har två parter som börjar sin nya resa mot sina nya mål.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om du funderar på att sälja din verksamhet, tel 08-30 92 00.

Planeringen
 • Att i god tid göra en plan för ägarskifte bör finnas i alla företag. Vi går igenom när den bästa tidpunkten för överlåtelsen är samt hur ser en potentiell köpare ut.
Strategi
 • I denna fas samlar vi in information om verksamheten och genomför en analys. I denna fas ses också skattefrågor och skulder över och en marknadsmässig värdering av ditt företag genomförs.
 • Tillsammans tar vi ställning till hur verksamheten ska paketeras och en handlingsplan för säljprocessen tas fram.
 • Vi diskuterar frågor som, vad ska överlåtelsen omfatta, hur hanteras personal, goodwill etc.
Marknadsföring
 • Marknadsföringen är en mycket viktig del av försäljningsprocessen och har ofta en stor inverkan på slutresultatet.
 • Vi tar fram ett prospekt som är en genomarbetad beskrivning av ditt företag, dess verksamhet och ekonomi samt övriga relevanta förutsättningar.
 • När prospektet har godkänts dras marknadsaktiviteterna igång. Vi skapar annonser på samtliga större plattformar, gör utskick till vårt stora kundregister och via vårt breda kontaktnät.
 • Allt görs med den grad av sekretess du som uppdragsgivare önskar.
Visningar
 • Både för Er och för oss är det av största vikt att visningar görs i samråd med er som vår uppdragsgivare.
 • Vi är noggranna med att endast boka eventuella visningar med seriösa intressenter som har fått en god inblick i verksamheten och som har ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra ett köp.
Förhandling
 • Vi företräder dig som uppdragsgivare i en förhandling och hanterar budgivning.
 • Vi har en lång erfarenhet av att förhandla fram de bästa villkoren för vår uppdragsgivare men det är alltid du som bestämmer om och när du vill sälja.
Avtalshandlingar
 • Vi upprättar samtliga för köpet erforderliga köpehandlingar.
 • Vi arbetar endast med handlingar som är branschpraxis och som är framtagna i samråd med advokat.
 • Detta ger en trygghet både för köpare och säljare.
Transaktion
 • Nu informeras en eventuell hyresvärd om att verksamheten får en ny ägare och att hyreskontrakt överlåtes på köparen. Vi säkerställer att båda parter erhåller det som överenskommits i avtalet.
 • Handpenning samt köpeskilling deponeras på Nextors konto för klientmedel i avvaktan på att alla avtalsvillkor har uppfyllts av parterna.
 • Inventering samt slutbesiktning sker tillsammans med de inblandade.
Hör av dig så berättar vi mer