Förhandlings­processen

NEXTOR GROUP AB

Vi företräder er genom hela hyresförhandlingsprocessen från ax till limpa. Vi hjälper er att fastställa marknadshyran för lokalen. Vi ser över övriga hyresvillkor och föreslår ändringar vid behov. Vi ser till att uppsägningen görs på ett korrekt sätt.

Uppsägningen
  • Den kanske viktigaste punkten vid en omförhandling av hyresnivån är att vara uppmärksam på vilket datum som hyresgäst eller hyresvärd senast skall meddelas om att Du/Ni önskar en omförhandling av hyresvillkoren. Detta missas tyvärr alltför ofta av parterna.
Marknadshyra
  • Innan man sätter sig vid förhandlingsbordet med motparten är det viktigt att man är påläst om vad som är en korrekt marknadshyra och eventuella andra hyresvillkor för den aktuella lokalen.
  • Alla lokaler har olika förutsättningar och detta måste vägas in när man gör en bedömning av hyresnivån.
Juridiken
  • Läs noga igenom juridiken för hur en korrekt uppsägning för omförhandling skall hanteras för att undvika formfel och att uppsägningen därigenom blir ogiltig.
Förhandla
  • Vid en hyresförhandling så var tydlig med hur ni har kommit fram till den hyresnivå Ni begär att motparten skall acceptera och ta gärna in en opartisk bedömning för att öka trovärdigheten i er ståndpu
  • Presentera även ett kontraktsförslag med de nya hyresvillkoren, som motparten kan ta del av och begrunda.
Kontraktsskrivning
  • När parterna är överens skall överenskommelsen sättas ned på pränt.
  • Vi rekommenderar Fastighetsägarnas kontraktsmall som har godkänts av Hyresvärdarnas och hyresgästernas organisationer som t ex Handels.
Hör av dig så berättar vi mer