Överlåte­processen

FÖRSTA MÖTET

Vi bokar ett förutsättningslöst möte där vi ses hos er för att gå igenom lokalen eller verksamheten och avtalsvillkoren.

Strategi
 • Vi gör en bedömning av den förväntade prisnivån och lägger upp en strategi för processen i samråd med er som säljare.
Marknadsföring
 • En av de viktigaste delarna i en försäljningsprocess är att marknadsföra objektet så brett som möjligt så att så många som möjligt ges en möjlighet att få komma till tals.
 • Vi har den bredaste marknadsföringen på marknaden vilket gör att ert objekt kommer att exponeras på ett stort antal hemsidor samt via tidningsannonser, kundregister och sociala media.
Visningar
 • Vi bokar alltid visningarna i samråd med vår uppdragsgivare.
 • För att ge kvalitet till visningarna och kunna svara på köparens alla funderingar är visningarna oftast enskilda
 • I vissa fall där det är fördelaktigt gör vi visningar med flera intressenter.
Förhandling
 • När vi kommit så långt i en process att vi inleder en förhandling med en intressent så tillvaratar vi alltid båda parters intressen.
 • Vi kan även fungera som ett ”bollplank” så att bästa resultat kan uppnås.
 • Vi har en mycket lång erfarenhet av detta och det gör att vi kan skapa en trygghet för båda parter.
Avtal
 • När parterna är överens muntligen är det viktigt att man sätter överenskommelsen på pränt i form av ett avtal.
 • Vi har standardiserade avtalshandlingar som upprättats i samråd med advokat med avtalsrätt som specialitet.
Godkännande
 • Alla överlåtelser av hyreskontrakt och/eller verksamheter skall alltid först godkännas av hyresvärden.
 • Vi sammanställer alla underlag på den tillträdande hyresgästen för att förenkla hyresvärdens arbete.
Tillträde
 • Så snart ett godkännande inhämtats från hyresvärden bokas ett möte där samtliga parter närvarar och där alla kontraktshandlingar undertecknas.
Ekonomi
 • Vi säkerställer att de inblandade erhåller den prestation som har utlovats.
 • För parternas trygghet har Nextor klientmedelskonton där eventuella summor deponeras i avvaktan på att alla villkor är uppfyllda.
Hör av dig så berättar vi mer