Tips hur du köper ett företag till salu i Stockholm

Att köpa företag i Stockholm

3 saker att tänka på vid köp av företag


Funderar du på att köpa ett företag? Vill du ta din affärsverksamhet till nästa nivå men vet inte riktigt hur? Vi på Nextor hjälper dig att förbereda och förenkla processen vid en affärsöverlåtelse. I den här artikeln guidar vi dig igenom de förberedande stegen så att du känner dig redo för en förhandling.

Att köpa ett företag kan verka som en invecklad process för den oinvigde. Med lång erfarenhet som företagsmäklare i Stockholm, vet vi att det inte alls behöver vara så. Vid en första inledande kontakt med oss kan det däremot vara en stor fördel om du som potentiell köpare har förberett dig lite. Detta för att vi ska effektivisera både sök- och köpprocesserna, så att du snabbt hittar rätt bland utbudet av företag som är till salu i Stockholm.

Företag i Stockholm till salu hos Nextor företagsmäklare

På nextor.se hittar du företag i Stockohlm till salu. Nextor hjälper er att köpa butiker, restauranger, kontor och verksamheter på ett tryggt sätt 

 

Se företag till salu i Stockholm » 

 

1. Viktiga nyckeltal att ha koll på vid affärsöverlåtelser

När du letar efter ett företag som är till salu i Stockholm är det bra om du börjar med att gå igenom och analysera några av företagets nyckeltal. Dessa är indikatorer för hur företaget mår i dagsläget, hur det har presterat tidigare och vad det har för utvecklingspotential i framtiden. Nedan är några av de viktigaste nyckeltalen som du bör titta på vid ett företagsköp.

 

Omsättning och vinstmarginal

 

– Omsättningsutveckling: För att kunna se hur ett företag har utvecklats under en längre tid och därmed också kunna få en uppfattning om dess förmåga att växa även i framtiden, bör du se över dess omsättningsutveckling.

– Vinstmarginal: Hur lönsamt ett företag är mäter vi genom att räkna ut dess vinstmarginal, det vill säga hur stor vinst företaget gör som en procent av sin omsättning. Detta är ett viktigt nyckeltal att titta på för att kunna jämföra konkurrenter i branschen.

 

Kostnadsposter att titta på vid en affärsöverlåtelse

 

Personalkostnad: Hur stora personalkostnader som ett företag har i förhållande till dess omsättning. Detta kan ge en fingervisning om hur pass personalintensiv verksamheten är.

– Hyreskostnad och fastighetsskatt: Jämför hyreskostnader företaget, hur mycket fastighetsskatt som betalas i förhållande lokal-yta (kontor, verkstad och varulager etc) samt företagets omsättning. Är företaget yteffektivt?

– Kassalikviditet: Här tittar vi på företagets möjlighet att betala av eventuella skulder och ekonomiska kostnader på kort sikt. Detta kan vi mäta genom att titta på företagets omsättningstillgångar (exkl.varulager och pågående arbeten) i procent, delat med deras kortfristiga skulder.

 

Varumärkes- och kunddatabasövertagande från företag som är till salu

 

– Marketing ROI (Return On Investment): Marknadsföringskostnader för varor, tjänster och varumärke i förhållande till hur mycket avkastning detta ger i försäljning.

– CLV (Customer Lifetime Value): Analys av hur mycket kunder spenderar på företagets produkter eller tjänster under hela kundresan. Hur ofta och mycket konsumerar kunder över tid.

 

Förhandling om företag till salu i Stockholm
Ta hjälp av en företagsmäklare för att analysera företagets nyckeltal

 

2. Vilka idéer har du för att utveckla företaget som är till salu?

I samband med att du kontaktar en företagsförmedling eller en företagsmäklare, är det också en god idé att lägga upp en affärsplan för hur du vill utveckla företaget. Detta för att vi snabbt ska kunna hitta rätt företag i Stockholm som är till salu. Med en stabil affärsplan kan du starta din verksamhet så snart som möjligt.

Det kan vara en bra idé att fundera över om företaget ifråga skulle kunna passa in en redan existerande företagsgrupp. Kommer företagsköpet då att förstärka den verksamheten? En produktionssamordning mellan företagen kan ge rationaliseringsvinster.

Genom analys av företagets nyckeltal kan du också se var det finns utvecklingsmöjligheter inom de olika områdena av verksamheten. Till exempel:

 • effektivare inköpsprocesser som implementeras efter affärsöverlåtelsen
 • stärka varumärkeskännedomen hos befintliga och potentiella målgrupper
 • bli mer kostnadseffektivt när det gäller varulager, personal, hyra

Svaren på dessa frågor blir en bra utgångspunkt för att kunna skissa vidare på din affärsplan och för att diskutera den vidare med en företagsmäklare.

Redo för nästa steg i köpprocessen? Kontakta en företagsmäklare som kan Stockholm »

 

3. Frågor att ställa till en företagsmäklare

 

När det börjar bli aktuellt att kontakta en företagsmäklare i Stockholm kan det vara bra om du förbereder dig med att formulera lite frågor. Alla de frågor som kommit upp under den tidigare analysprocessen behöver besvaras och du behöver också vara beredd på att kunna svara på frågor från både företagsmäklare och säljare. Gå därför gärna igenom och fundera över följande:

Inkråm eller aktieförsäljning

 • Ska du ta över rörelsen eller köpa aktierna för bolaget?
 • Vad ingår i köpet av rörelsen?
 • Ingår inkråmet, det vill säga företagets tillgångar?

Affärsplan

 • Finns det en plan för utvecklingen av företaget?
 • Är den relevant för dina planer?

Finansiering

 • Hur ska ditt företagsköp finansieras?
 • Lån, tillgångar, delägarskap?

Sökprocess

 • Hur görs sökning av företag som är till salu i Stockholm?
 • Hur involverad behöver du vara i sökprocessen?
 • Vad behöver företagsmäklaren veta för att lyckas?

Förhandling

 • Finns det utrymme för förhandling gällande pris, överlåtelse, detaljer gällande inkråm?

Sekretess

 • Hur involverad är personal och kunder i respektive företag i en köpprocess?
 • Finns det krav på sekretess gentemot dessa?

Avtal

 • Vad ingår i avtalet?
 • Vad krävs av dig för att kunna tillmötesgå företagsmäklare och säljare i ett avtal?

Överlåtelse

 • Inom vilken tidsram behöver du ha tillträde till företaget?
 • När kan säljaren överlåta verksamheten till dig och hur ska den gå till?

 

Vill du ha hjälp? Nextor är specialiserade på affärsöverlåtelser, lokaliserade inom Stockholmsområdet med särskilt fokus på innerstaden. Vare sig du vill köpa en verksamhet eller lokal i Vasastan, Gamla stan, Norrmalm, Stockholm city, på Kungsholmen, Södermalm eller Östermalm, blir Nextor din trygga hand igenom hela företagsöverlåtelsen.

 

Låt Nextor hjälp er med att köpa eller sälja företag i Stockholm »
Hör av dig så berättar vi mer