Gdpr

Varför ska jag läsa detta meddelande?

Detta meddelande förklarar hur vi på Nextor Group AB samlar in, använder och skyddar personuppgifter.

Vilken information samlar Nextor Group AB in om mig?

Vi samlar in grundläggande information om dig för att kunna erbjuda dig de tjänster som vi tillhandahåller, detta inkluderar:

    • e-post
    • namn
    • kontaktuppgifter

Hur ska Nextor Group AB hantera den informationen?

Nextor Group AB behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att kunna ge dig information om nya objekt, tjänster som vi tillhandahåller till våra kunder. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och övervaka denna tjänst till dig.

Hur länge lagrar Nextor Group AB min information?

Vi är skyldiga enligt skattelagen att behålla dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter) under minst ett år efter vilken tid det kommer att förstöras. Den information vi använder för marknadsföring och nyhetsbrev kommer att hållas hos oss tills du meddelar oss att du inte längre vill ha den här informationen.

Med vilka andra delar Nextor Group AB min information?

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av vår personal i Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Var lagrar Nextor Group AB min information?

Vi håller din information i skyddade datalagrings enheter som bara Nextor Group AB har tillgång till.

Vilka rättigheter har jag att få veta vilken information Nextor Group AB har lagrat om mig och vad kan jag göra åt det?

Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.

Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Radering: Du kan kräva att vi raderar din information. Vi får inte radera information om dig som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan, antingen till ett annat företags eller ditt eget. Detta gäller inte information om dig som lagen kräver att vi behåller.

Återkallande av samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst. Du kan göra det genom att skicka ett mail till info@nextor.se.

Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss eller din lokala dataskyddsmyndighet.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila till info@nextor.se. eller skriv till oss på adressen i botten av meddelandet. Om du vill lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt.

Ändringar av denna policy

Vi håller vår sekretesspolicy regelbundet och vi lägger några uppdateringar på den här webbsidan.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 4 juni 2018.

Hur kontaktar du Nextor Group AB om denna policy?

Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss. Du kan göra det under följande adress:

Nextor Group AB
Folkungagatan 85
116 22 Stockholm
E-post: info@nextor.se
Tel: 08-309200

Hör av dig så berättar vi mer