Vill du förmedla ditt café eller din restaurang?

Letar du efter ett passande objekt i restaurangbranschen att ta över?

Nextor är huvudsakligen aktivt i Stockholmsregionen med övervikt mot Stockholms innerstad (Stockholm City) då det är där flest transaktioner sker. Flera små och multinationella företag som exempelvis 7eleven och Pressbyrån har samarbetsavtal med Nextor, exempelvis vid etablering och av-etablering av butiker. Andra internationella företag kontaktar Nextor när de behöver hjälp med att hitta en lämplig restauranglokal i Stockholmsområdet. Via dessa kanaler och våra erfarenheter av priser och marknadsvärden är Nextor din perfekta hjälp när du ska sälja din restaurang eller ditt café.

Nextor sköter hela processen i förmedlingen och agerar som samordnare och projektledare. I inledningen av processen pratar vi om förväntningar, beskriver förutsättningar och tänkta kommande scenarior. Alla våra kunder är lika viktiga, stor som liten.

Matchning

Nextor matchar olika behov med varandra, sköter hela processen i förmedlingen och agerar som samordnare och projektledare.  I inledningen av processen pratar vi om förväntningar, beskriver förutsättningar och tänkta kommande scenarior. Alla våra kunder är lika viktiga, stor som liten.

Våra tjänster är avgiftsfria för dig som letar café eller restaurang att köpa. Till dig som önskar sälja din verksamhet erbjuder vi vårt unika kundregister och de bästa förutsättningarna att hitta rätt köpare.

Nextor är huvudsakligen aktivt i Stockholmsregionen med övervikt mot Stockholms innerstad (Stockholm City) då det är där flest transaktioner sker. Det finns nästan ingen gata på Östermalm, Södermalm, Kungsholmen eller i Vasastan där vi inte kan berätta om cafélokal eller restaurangverksamhet som någon av våra fastighetskonsulter har förmedlat.

Värdering

Den erfarenhet som Nextor får genom de hundratalet överlåtelser om året ger känsla av marknadsvärdet på varenda gata i Stockholm och närförorterna. Priserna följer marknadstrenden och den mest inflytelserika faktorn är som alltid läget.

Övriga faktorer vi beaktar i värderingen av lokalen är hyresnivåer, planlösning, skicket och efterfrågan på liknande objekt, exempelvis butikslokaler i närområdet. I de fall cafét eller restauranglokalen är del av en företagsöverlåtelse och en kundstock finns, så räknar vi på goodwill, lönsamhet, omsättningshistorik och framtidsprognoser.

I fall du önskar en diskret hantering av förmedlingen ser marknadsföringen något annorlunda ut. Ta kontakt med oss för att veta mer.

Visning

Vi bokar visningarna i samråd med café eller restaurangsägaren. För att ge kvalitet i visningarna och kunna svara på köparens alla funderingar är visningarna oftast enskilda. I vissa fall där det är fördelaktigt gör vi visningar med flera intressenter.

Om Nextor

Nextors uthyrningsteam har lång erfarenhet av förmedling av kommersiella lokaler och hela verksamheter. Vi hjälper såväl fastighetsägare med uthyrning av lokaler, som företag som önskar överlåta sin lokal eller verksamhet.

Nextor startade sin verksamhet som företagsmäklare med affärsöverlåtelser och lokaler år 2006. Under de första åren bedrevs affärerna under varumärket Remax Lokaler. År 2012 togs ett strategiskt beslut att lansera det nya varumärket Nextor – Lokaler och affärsöverlåtelser.

Sedan årsskiftet 2014/2015 slogs Nextor och RealMäklarna samman. Verksamheterna kommer fortsättningsvis verka under varumärket Nextor Group AB.

Nextor är medlem i Mäklarsamfundet.