Vi hjälper dig att hyra ut din lokal

När en kommersiell lokal ska hyras ut ställs man ibland inför följande frågeställningar:

Vi företräder dagligen bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare vid bl a uthyrningar, överlåtelser, hyresförhandlingar, evakueringar samt kontraktsskrivning.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Så här förmedlar vi din lediga lokal

En lokal ska hyras ut och fastighetsägaren eller hyresgästen kontaktar Nextor och ett uppdragsavtal skrivs. Läs gärna igenom vår checklista för uthyrning – det kan vara mycket att tänka på.

1. Förstudie

Vi analyserar villkoren, kundens behov och sammanställer dokument, avtal och ritningar. Vidare ger Nextor förslag till strategi för sökning av ny lokalägare eller hyresgäst.

2. Produktion av prospekt

Efter godkännande startar produktion av prospektet med fotografering av proffsfotograf, iordningställande av 3d-ritningar.

3. Marknadsföring

Sedan görs marknadsföring och matchning mot objekt som finns på öppna marknader för kommersiella lokaler. Ett viktigt steg är filtrering av intressenter så att endast seriösa prospekt behandlas via kreditbedömningar och tagande av referenser.

4. Visning

Vidare är det dags för visning av lokalen vilket i många fall görs enskilt och ibland diskret enligt kundens önskemål.

5. Avtalsförhandling och kontraktsskrivning

Slutligen genomförs affären med avtalsförhandling, upprättande av överlåtelseavtal ( i de fall det förekommer), hyreskontrakt, signering och betalning, vilket i vissa fall inbegriper att Nextor hanterar klientmedelsbeloppen som en oberoende och anförtrodd tredje part.

Marknadsföring

Grunden i Nextor:s koncept är inriktat mot marknadsföring och förmedling av din lokal. En viktig del i detta arbete är att underlaget är så fullständigt och rättvisande som möjligt. Nextor har en dagsaktuell kännedom om marknaden och vet vad som är attraktivt. Detta lyfter vi särskilt fram i vår marknadsföring och försäljningsprospektet.

Marknadsföringsprogram

Nedan följer några delar vi tycker är viktiga i en framgångsrik marknadsföring av din lokal eller hela verksamhet:

I fall du önskar en diskret hantering av förmedlingen ser marknadsföringen något annorlunda ut. Ta kontakt med oss för att veta mer.

Visning

Det är viktigt för oss att du inte besväras med prospekt som antingen inte är helt intresserade av att gå hela vägen till avslutad affär eller inte har finansieringen klar. Därför kvalificerar vi köparen först och endast seriösa prospekt kan komma på visning.

Vi bokar visningarna i samråd med lokalägaren. För att ge kvalitet i visningarna och kunna svara på köparens alla funderingar är visningarna oftast enskilda. I vissa fall där det är fördelaktigt gör vi visningar med flera intressenter.

Prismodell

Efter att vi samtalat med kunden och läst in prospektet ger vi oftast en offert med ett fast belopp som baseras på det konsultationsarbete vi lägger ner i affären. Vår ersättning följer den procentsats som är branschpraxis och beräknas på den årliga normalårsbashyran. 

Kontakta oss för hjälp med uthyrning av din lokal

Kort och gott, med vår fullservicetjänst tar vi hand om hela uthyrningsprocessen medan du kan fokusera på verksamheten. Kontakta oss gärna på telefon 08-30 92 00 för en förutsättningslös diskussion.

Här hittar du övriga kontaktuppgifter till Nextor och våra medarbetare.